Užitočné informácie

Nikdy nevyberaj dodávateľa revízie elektrickej inštalácie iba na základe cenovej ponuky.

Ostatné užitočné a praktické informácie, podľa konkrétnej situácie, na požiadanie.