Odborné poradenstvo

Ponúkame poradenstvo pri navrhovaní bezpečnej a hospodárnej elektrickej inštalácie. Čo je vhodné u jedného prevádzkovateľa inštalácie, nemusí byť dobré u mňa.

Nie je jednoduché orientovať sa v širokej ponuke odporučených riešení. Je preto dôležité mať dobré rady, dobré riešenia podložené súčasne platnými normami, predpismi a overené praxou.