Zastaralá odbočná rozvodnica, nevyhovujúce spoje
Zastaralé prevedenie
Drevená skriňa obložená azbestom, zastaralé opradené vodiče
HDS s nevyhovujúcim istením
Istiaca skriňa s nevyhovujúcimi, skorodovanými spojmi
Nevhodné osadenie elektromerov, nevyhovujúce spoje
Pre laikov praktické riešenie