Optimalizácia spotreby elektrickej energie

Dnešné neustále stúpajúce ceny energií nedovoľujú ani odberateľom elektrickej energie nemať prehľad o výkonovej bilancii svojej prevádzky, najmä o "malých odberoch", ktoré sú však neustále pripojené na elektrickú sieť.

Ako si vybrať správnu sadzbu, kedy je výhodná dvojtarifná sadzba? Aký vplyv na výslednú cenu za odber elektrickej energie má ampérická hodnota hlavného ističa? V týchto i iných prípadoch ponúkame diagnostiku jestvujúceho stavu a návrh optimálneho riešenia.